Frank Alofs wordt operationeel directeur van Andi Smart Print Solutions

Frank Alofs wordt operationeel directeur van Andi Smart Print Solutions. Drieëntwintig jaar geleden zette Frank voet over de drempel bij Andi als stagiair bedrijfseconomie. Al gauw na zijn afstuderen vervulde hij een belangrijke rol als quality manager, waarna hij zich ontwikkelde tot bedrijfsleider. Vanaf nu staat hij samen met Frits Keulen (algemeen directeur) en Eric Frissen (commercieel directeur) aan het roer van onze groeiende organisatie. Frank neemt jullie graag mee in zijn nieuwe rol, drijfveren en toekomstvisie.

Wat betekent jouw nieuwe rol als operationeel directeur?

> Focus op de toekomst

Frank: “Mijn focus ligt niet op vandaag, maar op de toekomst. In mijn rol is het belangrijk om te weten wat zich buiten afspeelt en trends en ontwikkelingen te vertalen naar mogelijkheden voor Andi. Als operationeel directeur zal ik letterlijk meer buiten de deur zijn. Denk aan het bezoeken van beurzen, presentaties, collega-bedrijven en noem maar op. Het geeft mij energie om constant de ogen open te houden voor nieuwe ontwikkelingen, verbeteringen en oplossingen, én dan daadwerkelijk de vertaalslag weten te maken.”

> Controle en beheersbaarheid

“Naast mijn oriëntatie op de toekomst, zorg ik als operationeel directeur voor aansturing van en betrokkenheid bij IT, technisch ordermanagement, finance, analyse en operatie. Andi zal meer en meer een data gedreven organisatie worden, zodat wij onze klanten zo goed mogelijk voorzien in onze dienstverlening. We werken met een paar belangrijke KPI’s, zoals leverbetrouwbaarheid, productiviteit en het nakomen van dagplanningen, zodat de doelstellingen gerealiseerd worden. Doordat ik al sinds 1996 bij Andi betrokken ben en diverse rollen heb vervuld, ken ik het bedrijf door en door. Dit zorgt voor een goede verbinding tussen toekomstvisie en dagelijkse operatie.”

> Groei in oplossingen

“Het komende jaar ga ik mij ook richten op de ontwikkeling van een nog uit te rollen nieuwe businessunit. Ik zal onder meer bezig zijn met (markt)onderzoek, technische oriëntatie, processen en kennisverrijking zodat een plan wordt opgeleverd dat bij de tijd en toekomstbestendig is. Meer over deze nieuwe businessunit doen we in het nieuwe jaar uit de doeken.”

Wat zijn jouw drijfveren? 

> Klant op nummer 1, denken in kansen en klaar zijn voor de toekomst

“Ik ga proactief met ideeën en oplossingen komen die meerwaarde voor klanten opleveren. Hierbij mijn blik zo breed mogelijk; vanuit de klant redeneren, denken in kansen en klaar zijn voor de toekomst. Dit zijn drie elementen die ik zeer belangrijk vind. De klant staat voorop, we moeten denken in kansen en telkens blijven innoveren zodat we vooruitstrevend en toekomstbestendig zijn. Het samenspel met onze commercieel directeur is hierbij belangrijk. Ik ga nauw met Eric optrekken om goed te weten welke klantvraagstukken er spelen om hier te allen tijde genoeg op te kunnen anticiperen. Ik heb mezelf altijd als verlengstuk van de klant gezien en zal deze rol zeker blijven vervullen.”

> Eigenaarschap en teamsucces

“Intern vind ik het belangrijk dat mensen vrijheid hebben, de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontplooien en mee te bouwen aan ons bedrijf. Dat mensen eigenaarschap nemen, klantgericht werken, respect naar elkaar hebben en dat er ook ruimte is voor gekkigheid. Ik krijg voldoening uit kleine dingen, vooral wanneer het team samen succes behaalt. Het team staat bij mij op de voorgrond en ik ben de stuwende kracht achter hen. Ik stimuleer hen graag om een stapje omhoog te zetten, door oprecht vertrouwen, ruimte, sturing en coaching te geven. Deze vrijheid heb ik jaren geleden ook gekregen en dit heeft mij gebracht van stagiair, die zorgde voor Andi’s eerste ISO-certificering, naar quality manager en bedrijfsleider, tot de rol van operationeel directeur die ik nu vervul. Ik krijg er energie van als mensen er 200% voor gaan, dan ga ik net zo hard mee! Dit gevoel wil ik mijn team ook meegeven.”

Wat is jouw toekomstvisie voor Andi?

“Mijn toekomstvisie voor Andi is dat we de klant voorop blijven stellen, denken in kansen, blijven innoveren en investeren in mensen en middelen om de organisatie naar een hoger level te tillen. In mijn ogen staan er over een paar jaar vier sterke, zelfstandige en gezonde businessunits, waarin onze missie en kernwaarden worden uitgedragen en waarin ons gouden team van mensen samen verder groeit. En je raad het al: een bedrijf dat over een paar jaar nog steeds vooruitstrevend en toekomstbestendig is. Want onze groei stopt niet!”