KAM-beleid

Het kwaliteit-, Arbo- en Milieu- (KAM) beleid van Andi Smart Print Solutions (Andi) vormt een integraal onderdeel van het totale bedrijfsbeleid en is van wezenlijk belang voor de continuïteit van het bedrijf, voor het welzijn van onze medewerkers en onze omgeving.

Binnen Andi staat het continue verbeteren (‘plan-do-check-act’) van onze kwaliteit-, arbo- en milieuprestaties en het voldoen aan wet- en regelgeving dan ook hoog in het vaandel en worden periodiek gemonitord.

Binnen Andi zijn het ‘leren van fouten’ en ‘het in de toekomst voorkomen ervan’ belangrijke steunpilaren van het KAM-beleid.

Het KAM-beleid biedt een kader voor het vaststellen van onder andere strategische doelstellingen als ook KAM-doelstellingen en is daarom passend bij de missie en visie, strategische richting en de context van ons bedrijf.

Op het gebied van kwaliteit streven wij naar:

 • Onze klanten consequent voorzien van producten en diensten die voldoen aan de wensen en eisen van onze klanten.
 • Het beheersen van risico’s en het benutten van kansen.
 • In oplossingen denken waardoor wij onze klant zo breed mogelijk faciliteren.
 • Doen wat we zeggen (afspraak = afspraak).
 • Continue verbeteren.

Op het gebied van arbo streven wij naar:

 • Veilige en gezonde (werk)omgeving faciliteren voor onze medewerkers én bezoekers.
 • Het beperken en voorkomen van ziekteverzuim.
 • Het voorkomen van bedrijfsongevallen.
 • Ontwikkeling van medewerkers stimuleren.

Op het gebied van milieu streven wij naar:

 • Het respecteren en voldoen aan relevante (milieu)wet- en regelgeving.
 • Het voorkomen van schade aan- of onnodige belasting van het milieu.
 • Inkoop van duurzame elektriciteit en bos gecompenseerd gas.
 • Verminderen van gebruik chemische middelen.
 • Verantwoord omgaan met papier en papierafval.
 • Het gebruik van Led verlichting.

Onze gezamenlijke doelstelling is derhalve:

Steven naar voortdurende klanttevredenheid op een veilige, milieubewuste en efficiënte wijze met inzet van professionele en enthousiaste mensen die beseffen dat dit alléén kan als ze zich samen steeds blijven verbeteren.

Uiteindelijk gelooft de directie van Andi dat dit leidt tot onafhankelijkheid, continuïteit en duurzaamheid voor onze organisatie en werkgelegenheid in de omgeving, nu én in de toekomst!

 

Dhr. Frits Keulen, Algemeen Directeur
Dhr. Dave Kremer, Directeur grootformaat